Paragrafy

Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Regulamin Rady Prezesów    tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Prezesów nr 3/RP/2013 z 26 października 2013 r. i zatwierdzone przez ZG PTTK uchwałą nr 41/XVIII/2013  z dnia 14 grudnia 2013 r.