Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów:

Koleżanki i Koledzy
Prezesi Śląskich oddziałów PTTK

Przypominam i bardzo proszę o terminowe czyli do 10 stycznia 2017 r. przesłanie do naszego biura ZG PTTK w Warszawie sprawozdań TK-O za rok 2016.

Jest to niezwykle istotne ponieważ Zarząd Główny musi podjąć uchwałę o rozdzielniku mandatów z poszczególnych oddziałów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. Śląskiego.
Opóźnienia w tej sprawie będą na niekorzyść dla całego naszego województwa, proszę więc o priorytetowe potraktowanie tej sprawy.

Z turystycznym pozdrowieniem
Jakub Nowak
Sekretarz Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Posiedzenie Rady Prezesów Jaworzno 26.11.2016 r.

W dniu 26.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego, którego gospodarzem był tym razem Oddział PTTK w Jaworznie, reprezentowany przez Prezesa Oddziału Kol. Wiesława Stachurę. Obecnych było 26 przedstawicieli oddziałów PTTK naszego województwa. Skorzystaliśmy z gościnności Muzeum Miasta Jaworzna, które udostępniło nam swoje wnętrza. Urząd Miasta reprezentowała Pani Monika Bryl Wiceprezydent Miasta Jaworzna,

gościliśmy również Kol. Romana Bargieła – Prezesa ZG PTTK oraz Wiceprezesa GKR PTTK Kol. Tadeusza Harazina.

W trakcie spotkania realizując program poruszono wiele istotnych i ważnych dla naszego Towarzystwa kwestii w szczególności zagadnień statutowych  oraz problemów związanych  z nową ustawą o stowarzyszeniach.

Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach, poinformowała o rozpoczęciu prac nad nowym statutem fundacji przekształcającej ją w Organizację Pożytku Publicznego. Propozycja zmiany statutu fundacji została przyjęta do wiadomości i zaakceptowana przez wszystkich obecnych prezesów oddziałów – temat przygotował Kol. Jan Weber – prezes fundacji.

Jednym z punktów programu był wpis do Księgi Zasłużonych  Działaczy PTTK woj. Śląskiego. Wśród wyróżnionych w ten sposób znaleźli się działacze PTTK w osobach:

Janina Góra-Będzin, Bożena Warońska-Będzin, Edward Tomanek-Katowice, Barbara Kozerska, Wiesław Ocetkiewicz, Emilia Sosna- Cieszyn, Jacek Tyczkowski-Cieszyn, Wojciech Beliniak – Bytom, Eugeniusz Gnacik-Bytom, Jan Weber – Chorzów.

Ustalono terminy następnych spotkań oraz imprez o zasięgu wojewódzkim. Prezes Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej Kol. Lucyna Bardel poinformowała, że X Zlot Oddziałów PTTK odbędzie się w Bielsku-Białej 22.04.2017r. Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę do ustalenia termin i miejsce, etap wojewódzki OMTTK do ustalenia termin i miejsce, Wojewódzki Konkurs Krasomówczy w Częstochowie 26 października 2017 r. Prezes Oddziału PTTK w Tychach Kol. Kazimierz Okoński zaprosił na wiosenne marcowe spotkanie Rady Prezesów do Tychów, natomiast Prezes Oddziału PTTK w Mikołowie Kol. Jakub Żur na jesienne listopadowe spotkanie do Mikołowa – szczegółowe terminy zostaną ustalone.

Przewodniczący Rady Prezesów Kol. Jacek Czober zasygnalizował tematy związane z Kampanią Sprawozdawczo-Wyborczą w strukturach PTTK informując, że Zjazd Delegatów Oddziałów PTTK Woj. Śląskiego odbędzie się 24.06.2017r. w sali Uniwersytetu Śląskiego. Ustalono, iż wybory do Kolegium Rady Prezesów Oddziałów PTTK Woj. Śląskiego odbędą się osobno, a termin zostanie ustalony po szerszych konsultacjach.

Prosimy uprzejmie o zgłoszenia chętnych oddziałów do zorganizowania wojewódzkiego podsumowania konkursu “Poznajemy Ojcowiznę” oraz do zorganizowania etapu wojewódzkiego OMTTK.

Kolegium Rady Prezesów

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

W dniu 15.11..2016 r. po rozpatrzeniu nw. Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu).

Śląską Honorową Odznakę PTTK:

1. Kurowski Tadeusz O/PTTK Jastrzębie Zdrój nr leg. 242,

2. Fijałkowska Maria O/PTTK Świętochłowice nr leg. 243,

3. Firkowska Sabina O/PTTK Cieszyn nr leg. 244,

4. Energetyka Cieszyńska Sp. z O.O. O/PTTK Cieszyn nr leg. 245,

5. Lapski Adam O/PTTK Chorzów nr leg. 246.

Dyplomy Rady Prezesów:

1. Walter Wojciech O/PTTK Chorzów,

2. Osadnik – Zocłońska Aleksandra O/PTTK Chorzów,

3. Śliwa Maria O/PTTK Chorzów,

4. Centkowska Izabela O/PTTK Chorzów,

5. Hadaś Piotr O/PTTK Chorzów,

6. Redakcja „Głosu Ziemi Cieszyńskiej O/PTTK Cieszyn,

7. Pawlik Stanisław O/PTTK Cieszyn,

8. Pleciak Wiesław O/PTTK Cieszyn,

9. Kochański Marek O/PTTK Bytom,

10. Nowak Jerzy O/PTTK Bytom,

11. Badura Roman O/PTTK Bytom,

12. Łuć Ewa O/PTTK Bytom,

13. Kryca Piotr O/PTTK Bytom,

14. Przybyło Marian O/PTTK Bytom,

15. Wicher Piotr O/PTTK Bytom,

16. Sladek Michał O/PTTK Świętochłowice,

17. Czyż Maria O/PTTK Świętochłowice,

18. Ćmiel Agnieszka O/PTTK Gliwice,

19. Gruca Adam O/PTTK Gliwice,

Sekretarz Kapituły Odznaczeń

Stanisław Czekalski

Sekretarz Rady Prezesów

Jakub Nowak