O nas

Rada Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa Śląskiego kontynuuje działalność powołanej 24 października 1990 r. Rady Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa Katowickiego poszerzonej 21 lutego 1999 r. o oddziały dawnego województwa bielskiego i częstochowskiego. Rada działa na mocy art. 82 Statutu PTTK. Jest jedną z 16 Jednostek Regionalnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Odpowiednikiem jednostki wojewódzkiej skupiającej odziały PTTK z danego województwa.

Radą Prezesów kieruje 7 osobowe Kolegium Rady, którego skład w kadencji 2013-2017 przedstawia się następująco:

Przewodniczący Kol. Jacek Czober
(Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie)

Wiceprzewodniczący Kol. Lech Tota
(Oddział PTTK Regionalny w Częstochowie)

Wiceprzewodniczący Kol. Edward Kutyła
(Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju)

Sekretarz Kol. Jakub Nowak
(Oddział PTTK Babiogórski w Żywcu)

Członek Kolegium Kol. Małgorzata Janota
(Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu)

Członek Kolegium Kol. Jacek Tyczkowski
(Oddział PTTK „BESKID ŚLĄSKI” w Cieszynie)

Członek Kolegium Kol. Michał Wieczorek
(Oddział PTTK w Rybniku)