Category Archives: Bez kategorii

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

W dniu 7.02.2017 r. po rozpatrzeniu złożonych Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu).

Śląską Honorową Odznakę PTTK:

1. Kaniewski Edward Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 247,

2. Kawęcki Stanisław Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 248,

3. Kołtun Tomasz Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 249,

4. Łapińska Maria Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 250,

5. Merda Maria Samorząd Przewodników PTTK nr leg .251,

6. Wenzel Piotr Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 252,

7. Witkowska Helena Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 253,

8. Zarębska Maria Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 254,

9. Ziernicki Ryszard Samorząd Przewodników PTTK nr leg. 255,

10. Sandvik Polska Sp. z o.o. O/PTTK Baildon nr leg. 256,

11. Pietryka Barbara O/PTTK Bytom nr leg. 257,

12. Haiski Eugeniusz O/PTTK Bytom nr leg. 258,

13. Koło PTTK nr 5 KWK ZIEMOWIT O/PTTK Tychy nr leg. 259.

Dyplom Rady Prezesów O/PTTK woj. Śląskiego:

1. Dziubany Józef O/PTTK Tychy,

2. Gierata Andrzej O/PTTK Tychy,

3. Uzdrzychowski Jerzy O/PTTK Tychy,

4. Broda Marek O/PTTK Tychy,

5. Kik Bożena O/PTTK Baildon,

6. Ciepły Maria O/PTTK Baildon,

7. Młodzik Sławomir Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK.

Trzy Wnioski nie spełniały wymogów zawartych w Regulaminie.

Sekretarz Kapituły

Stanisław Czekalski

Sekretarz Rady Prezesów

Jakub Nowak

X Jubileuszowy Zlot Oddziałów PTTK woj. Śląskiego Bielsko-Biała 2017

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów:

W porozumieniu z organizatorem X Jubileuszowego Zlotu Oddziałów PTTK woj. Śląskiego Bielsko-Biała 2017, Oddziałem PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku Białej, publikujemy informację o przebiegu tegorocznej imprezy. Regulamin, trasy, informacje szczegółowe.

Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami i przestrzeganie terminów zapisów podanych przez organizatora.

Sekretarz Rady Prezesów

Jakub Nowak

regulamin i materiały do pobrania

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Prezesi oddziałów PTTK woj. Śląskiego
W związku z rozpoczynającą się 1 lutego br. i trwającą do 30 kwietnia                             (w takich ramach czasowych należy się zmieścić) kampanią sprawozdawczo-wyborczą na poziomie oddziałów, uprzejmie proszę o przesłanie do mnie informacji zwrotniej z podaniem daty walnych zjazdów Waszych oddziałów.
Po Walnym Zjeździe proszę niezwłocznie o podanie nazwiska i namiarów na nowo wybranego Prezesa (telefon i e-mail), lub podanie także informacji jeśli ponownie zostanie wybrana ta sama osoba.
Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnych obrad podczas walnych zjazdów
Z turystycznym pozdrowieniem
Sekretarz Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego
Jakub Nowak