Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów:

Koleżanki i Koledzy
Prezesi Śląskich oddziałów PTTK

Przypominam i bardzo proszę o terminowe czyli do 10 stycznia 2017 r. przesłanie do naszego biura ZG PTTK w Warszawie sprawozdań TK-O za rok 2016.

Jest to niezwykle istotne ponieważ Zarząd Główny musi podjąć uchwałę o rozdzielniku mandatów z poszczególnych oddziałów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. Śląskiego.
Opóźnienia w tej sprawie będą na niekorzyść dla całego naszego województwa, proszę więc o priorytetowe potraktowanie tej sprawy.

Z turystycznym pozdrowieniem
Jakub Nowak
Sekretarz Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Comments are closed.