Posiedzenie Rady Prezesów Jaworzno 26.11.2016 r.

W dniu 26.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego, którego gospodarzem był tym razem Oddział PTTK w Jaworznie, reprezentowany przez Prezesa Oddziału Kol. Wiesława Stachurę. Obecnych było 26 przedstawicieli oddziałów PTTK naszego województwa. Skorzystaliśmy z gościnności Muzeum Miasta Jaworzna, które udostępniło nam swoje wnętrza. Urząd Miasta reprezentowała Pani Monika Bryl Wiceprezydent Miasta Jaworzna,

gościliśmy również Kol. Romana Bargieła – Prezesa ZG PTTK oraz Wiceprezesa GKR PTTK Kol. Tadeusza Harazina.

W trakcie spotkania realizując program poruszono wiele istotnych i ważnych dla naszego Towarzystwa kwestii w szczególności zagadnień statutowych  oraz problemów związanych  z nową ustawą o stowarzyszeniach.

Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach, poinformowała o rozpoczęciu prac nad nowym statutem fundacji przekształcającej ją w Organizację Pożytku Publicznego. Propozycja zmiany statutu fundacji została przyjęta do wiadomości i zaakceptowana przez wszystkich obecnych prezesów oddziałów – temat przygotował Kol. Jan Weber – prezes fundacji.

Jednym z punktów programu był wpis do Księgi Zasłużonych  Działaczy PTTK woj. Śląskiego. Wśród wyróżnionych w ten sposób znaleźli się działacze PTTK w osobach:

Janina Góra-Będzin, Bożena Warońska-Będzin, Edward Tomanek-Katowice, Barbara Kozerska, Wiesław Ocetkiewicz, Emilia Sosna- Cieszyn, Jacek Tyczkowski-Cieszyn, Wojciech Beliniak – Bytom, Eugeniusz Gnacik-Bytom, Jan Weber – Chorzów.

Ustalono terminy następnych spotkań oraz imprez o zasięgu wojewódzkim. Prezes Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej Kol. Lucyna Bardel poinformowała, że X Zlot Oddziałów PTTK odbędzie się w Bielsku-Białej 22.04.2017r. Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę do ustalenia termin i miejsce, etap wojewódzki OMTTK do ustalenia termin i miejsce, Wojewódzki Konkurs Krasomówczy w Częstochowie 26 października 2017 r. Prezes Oddziału PTTK w Tychach Kol. Kazimierz Okoński zaprosił na wiosenne marcowe spotkanie Rady Prezesów do Tychów, natomiast Prezes Oddziału PTTK w Mikołowie Kol. Jakub Żur na jesienne listopadowe spotkanie do Mikołowa – szczegółowe terminy zostaną ustalone.

Przewodniczący Rady Prezesów Kol. Jacek Czober zasygnalizował tematy związane z Kampanią Sprawozdawczo-Wyborczą w strukturach PTTK informując, że Zjazd Delegatów Oddziałów PTTK Woj. Śląskiego odbędzie się 24.06.2017r. w sali Uniwersytetu Śląskiego. Ustalono, iż wybory do Kolegium Rady Prezesów Oddziałów PTTK Woj. Śląskiego odbędą się osobno, a termin zostanie ustalony po szerszych konsultacjach.

Prosimy uprzejmie o zgłoszenia chętnych oddziałów do zorganizowania wojewódzkiego podsumowania konkursu “Poznajemy Ojcowiznę” oraz do zorganizowania etapu wojewódzkiego OMTTK.

Kolegium Rady Prezesów

Comments are closed.