Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

W dniu 15.11..2016 r. po rozpatrzeniu nw. Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu).

Śląską Honorową Odznakę PTTK:

1. Kurowski Tadeusz O/PTTK Jastrzębie Zdrój nr leg. 242,

2. Fijałkowska Maria O/PTTK Świętochłowice nr leg. 243,

3. Firkowska Sabina O/PTTK Cieszyn nr leg. 244,

4. Energetyka Cieszyńska Sp. z O.O. O/PTTK Cieszyn nr leg. 245,

5. Lapski Adam O/PTTK Chorzów nr leg. 246.

Dyplomy Rady Prezesów:

1. Walter Wojciech O/PTTK Chorzów,

2. Osadnik – Zocłońska Aleksandra O/PTTK Chorzów,

3. Śliwa Maria O/PTTK Chorzów,

4. Centkowska Izabela O/PTTK Chorzów,

5. Hadaś Piotr O/PTTK Chorzów,

6. Redakcja „Głosu Ziemi Cieszyńskiej O/PTTK Cieszyn,

7. Pawlik Stanisław O/PTTK Cieszyn,

8. Pleciak Wiesław O/PTTK Cieszyn,

9. Kochański Marek O/PTTK Bytom,

10. Nowak Jerzy O/PTTK Bytom,

11. Badura Roman O/PTTK Bytom,

12. Łuć Ewa O/PTTK Bytom,

13. Kryca Piotr O/PTTK Bytom,

14. Przybyło Marian O/PTTK Bytom,

15. Wicher Piotr O/PTTK Bytom,

16. Sladek Michał O/PTTK Świętochłowice,

17. Czyż Maria O/PTTK Świętochłowice,

18. Ćmiel Agnieszka O/PTTK Gliwice,

19. Gruca Adam O/PTTK Gliwice,

Sekretarz Kapituły Odznaczeń

Stanisław Czekalski

Sekretarz Rady Prezesów

Jakub Nowak

Comments are closed.