Zaproszenie na Posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Prezesi Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Z upoważnienia Przewodniczącego Kolegium Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego Kol. Jacka Czobera w imieniu Kolegium Rady informuję Państwa o kolejnym planowanym zebraniu Rady Prezesów.

Zebranie planujemy 26 października (sobota) o godz. 11:00 w Hotelu PTTK w Pszczynie ul. Ks. Bogedaina 16.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie spraw, problemów i propozycji które zdaniem Koleżeństwa powinny zostać uwzględnione w porządku zebrania.

Szczegółowy harmonogram zebrania zostanie podany w terminie późniejszym

Z turystycznym pozdrowieniem
W imieniu Kolegium Rady Prezesów

Jakub Nowak
Sekretarz KRP

Comments are closed.