Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

W dniu 15.11..2016 r. po rozpatrzeniu nw. Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu).

Śląską Honorową Odznakę PTTK:

1. Kurowski Tadeusz O/PTTK Jastrzębie Zdrój nr leg. 242,

2. Fijałkowska Maria O/PTTK Świętochłowice nr leg. 243,

3. Firkowska Sabina O/PTTK Cieszyn nr leg. 244,

4. Energetyka Cieszyńska Sp. z O.O. O/PTTK Cieszyn nr leg. 245,

5. Lapski Adam O/PTTK Chorzów nr leg. 246.

Dyplomy Rady Prezesów:

1. Walter Wojciech O/PTTK Chorzów,

2. Osadnik – Zocłońska Aleksandra O/PTTK Chorzów,

3. Śliwa Maria O/PTTK Chorzów,

4. Centkowska Izabela O/PTTK Chorzów,

5. Hadaś Piotr O/PTTK Chorzów,

6. Redakcja „Głosu Ziemi Cieszyńskiej O/PTTK Cieszyn,

7. Pawlik Stanisław O/PTTK Cieszyn,

8. Pleciak Wiesław O/PTTK Cieszyn,

9. Kochański Marek O/PTTK Bytom,

10. Nowak Jerzy O/PTTK Bytom,

11. Badura Roman O/PTTK Bytom,

12. Łuć Ewa O/PTTK Bytom,

13. Kryca Piotr O/PTTK Bytom,

14. Przybyło Marian O/PTTK Bytom,

15. Wicher Piotr O/PTTK Bytom,

16. Sladek Michał O/PTTK Świętochłowice,

17. Czyż Maria O/PTTK Świętochłowice,

18. Ćmiel Agnieszka O/PTTK Gliwice,

19. Gruca Adam O/PTTK Gliwice,

Sekretarz Kapituły Odznaczeń

Stanisław Czekalski

Sekretarz Rady Prezesów

Jakub Nowak

Wojewódzki Turniej Krasomówczy

Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie w załączeniu przesyła regulaminy eliminacji wojewódzkich konkursów krasomówczych organizowanych w ramach Wojewódzkiego Turnieju Krasomówczego w dn. 27. października 2016 r w Lipiu pow. kłobucki wszystkich trzech pionów szkół.
Prosimy serdecznie o popularyzację i  zachęcamy  do udziału.

regulaminy

 

 

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

W dniu 16.09.2016 r. po rozpatrzeniu nw. Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu).

Śląską Honorową Odznakę PTTK:

– kol. Jan Kubala O/PTTK Cieszyn nr leg. 241

Dyplomy Rady Prezesów:

– Sylwia Huczała O/PTTK Cieszyn,

– Zbigniew Huczała O/PTTK Cieszyn,

– Genowefa Zając O/PTTK Cieszyn,

– Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA O/PTTK Cieszyn,

– Paweł Gera O/PTTK Siemianowice,

– Urząd Miasta w Cieszynie, Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa O/PTTK Cieszyn,

– Integracyjny Klub Turystyki i Sportu Osób Niepełnosprawnych O/PTTK Sosnowiec

– Oddział PTTK w Mysłowicach O/PTTK Mysłowice,

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Rybniku O/PTTK Rybnik,

Zgodnie z Regulaminem Kapituła zarekomendowała Radzie Prezesów 10 osób do wpisu do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK. Rada Prezesów w tym względzie podejmie stosowną Uchwałę na plenarnym zebraniu w dniu 26 listopada w Jaworznie.

Sekretarz Kapituły

Stanisław Czekalski

Sekretarz Rady Prezesów

Jakub Nowak