Spotkanie Głównej Komisji Rewizyjnej z komisjami rewizyjnymi oddziałów

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Przewodniczący Oddziałowych Komisji Rewizyjnych

Prezesi Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Przypominam, że 27 sierpnia o godz. 9:00 Główna Komisja Rewizyjna PTTK podczas swojego wyjazdowego posiedzenia w Pszczynie (Hotel PTTK ul. Bogedaina 16, III piętro), spotyka się z przedstawicielami komisji rewizyjnych oddziałów PTTK woj. Śląskiego.

Przypominam i uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału członków OKR z danego oddziału w tym spotkaniu,  zgodnie z otrzymanym zaproszeniem do Kol. Elżbiety Moszczyńskiej Sekretarza GKR.

Przewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Jacek Czober

Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

Rada Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego na wniosek Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień z 5 lipca br. przyznała następujące odznaczenia i wyróżnienia:

Dyplomy Rady Prezesów:

Szurman Leszek O/PTTK Cieszyn,

– Szewczyk Kazimierz O/PTTK Cieszyn,

– Nowak Andrzej O/PTTK Cieszyn,

– Holisz Piotr O/PTTK Cieszyn,

– Hamera Piotr O/PTTK Cieszyn,

– Czekajło Ireneusz O/PTTK Jastrzębie Zdrój,

– Staszczyk Małgorzata O/PTTK Jastrzębie Zdrój,

– Tatarczyk Jan O/PTTK Jastrzębie Zdrój,

– Wilim Mieczysław O/PTTK Jastrzębie Zdrój,

– Tekla Gabriela O/PTTK Jastrzębie Zdrój,

– Filipczak-Chełczyńska Anna O/PTTK Sosnowiec,

– Rok Lidia O/PTTK Sosnowiec,

– Pawłowski Tomasz O/PTTK Sosnowiec,

– Paris Monika i Jacek Mysłowice.

Śląską Honorową Odznakę PTTK:

Nowak Włodzimierz O/Cieszyn nr leg. 230,

Kristen Władysław O/Cieszyn nr leg. 231,

Miejskie Koło PTTK w Skoczowie O/Cieszyn nr leg. 232,

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie nr leg. 233,

Bieńkowski Dariusz O/Jastrzębie Zdrój nr leg. 234,

Głowacki Stanisław O/Jastrzębie Zdrój nr leg. 235,

Chełmiński Andrzej O/Jastrzębie Zdrój nr leg. 236,

Koch Kazimiera O/Jastrzębie Zdrój nr leg. 237,

Oszek Franciszek – „Przewóz Osób” O/Jastrzębie Zdrój nr leg. 238,

Mazur Marian O/Jastrzębie Zdrój nr leg. 239,

Kordiak Mirosław O/Jastrzębie Zdrój nr leg. 240.

Sekretarz Kapituły:

Stanisław Czekalski

Sekretarza Rady Prezesów

Jakub Nowak

IX Zlot Oddziałów PTTK woj. Śląskiego za nami

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się w Chorzowie IX Zlot Oddziałów PTTK województwa śląskiego, którego organizatorem był chorzowski Oddział PTTK. Patronat honorowy nad Zlotem objął prezydent miasta Chorzowa oraz Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Impreza zgromadziła na mecie zorganizowanej w Muzeum – Górnośląskim Parku Etnograficznym ponad 460 osób z 27 oddziałów PTTK naszego województwa. Uczestnicy przy zapisie mogli wybrać dla siebie spacer po Chorzowie spośród pięciu tras pieszych lub przejazd rowerem jedną z dwóch tras rowerowych. Zwiedzający Chorzów z przewodnikiem mogli zobaczyć i zwiedzić m.in. Urząd Miasta Chorzów, spacerkiem Park Śląski i skansen, wieżę szybu „Prezydent” z kompleksem Sztygarki, schron dowodzenia bojowego na Górze Redena, czy drewniany kościółek pw. św. Wawrzyńca, gdzie o obiekcie i parafii opowiadał ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk. Największą atrakcją tegorocznej edycji cieszył się seans w Planetarium Śląskim, który obejrzało ponad 210 osób uczestniczących w zlocie. Ponadto każdy dodatkowo miał możliwość indywidualnego zwiedzania skansenu. Po wycieczce na mecie zlotu na terenie skansenu czekała smaczna grochówka, słodycze, ciepłe i zimne napoje, a na scenie przed karczmą „u Brożka” odbyła się prezentacja średniowiecznych tańców, śpiewów i pokazów sztuk walki wykonana przez członków Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał pamiątkową odznakę zlotową oraz mógł skorzystać ze specjalnej pieczątki zlotowej odbijanej chętnie w specjalnych książeczkach przeznaczonych do zdobywania turystycznej odznaki kolarskiej, pieszej lub „Znam Chorzów”. Ponadto przedstawiciele oddziałów otrzymali pamiątkowy dyplom wraz z materiałami książkowymi poświęconymi historii Chorzowa. Najliczniejszymi grupami uczestniczącymi w Zlocie okazały się Oddziały z Żywca i Jastrzębia Zdroju.
Tekst: Adam Lapski
Zdjęcia z archiwum PTTK O/Chorzów
Oddział PTTK posiada w sprzedaży kolekcjonerską odznakę IX Zlotu Oddziałów PTTK woj. śląskiego w cenie 5 zł/szt. Odznakę można nabyć bezpośrednio w biurze lub wysyłkowo po doliczeniu kosztów przesyłki.

fotorelacja