Komunikat Sekretarza Rady Prezesów

W dniu 16.09.2016 r. po rozpatrzeniu nw. Wniosków Kapituła jednogłośnie zarekomendowała Radzie Prezesów O/PTTK Województwa Śląskiego przyznanie wyróżnień (wyciąg z Protokołu).

Śląską Honorową Odznakę PTTK:

– kol. Jan Kubala O/PTTK Cieszyn nr leg. 241

Dyplomy Rady Prezesów:

– Sylwia Huczała O/PTTK Cieszyn,

– Zbigniew Huczała O/PTTK Cieszyn,

– Genowefa Zając O/PTTK Cieszyn,

– Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA O/PTTK Cieszyn,

– Paweł Gera O/PTTK Siemianowice,

– Urząd Miasta w Cieszynie, Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa O/PTTK Cieszyn,

– Integracyjny Klub Turystyki i Sportu Osób Niepełnosprawnych O/PTTK Sosnowiec

– Oddział PTTK w Mysłowicach O/PTTK Mysłowice,

– Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Rybniku O/PTTK Rybnik,

Zgodnie z Regulaminem Kapituła zarekomendowała Radzie Prezesów 10 osób do wpisu do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK. Rada Prezesów w tym względzie podejmie stosowną Uchwałę na plenarnym zebraniu w dniu 26 listopada w Jaworznie.

Sekretarz Kapituły

Stanisław Czekalski

Sekretarz Rady Prezesów

Jakub Nowak

VII Śląski Rajd Osób Niepełnosprawnych BEZ BARIER

Szanowni Koleżanki i Koledzy, po raz siódmy organizujemy imprezę turystyczno – integracyjną dla szkół, organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi izolacją społeczną. Impreza nosi nazwę VII Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER i odbędzie się 24 września. Patronat nad imprezą – jak co roku – objął Marszałek Województwa Śląskiego. Szczegóły w załącznikach.

ZAPRASZAMY
Z turystycznym pozdrowieniem
Zbigniew Orłowski – wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK
tel. biuro +48 32 2225606 (w dni robocze od 10 do 17) tel.kom. +48 508063653

Szczegóły

 

Spotkanie Głównej Komisji Rewizyjnej z komisjami rewizyjnymi oddziałów

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Przewodniczący Oddziałowych Komisji Rewizyjnych

Prezesi Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Przypominam, że 27 sierpnia o godz. 9:00 Główna Komisja Rewizyjna PTTK podczas swojego wyjazdowego posiedzenia w Pszczynie (Hotel PTTK ul. Bogedaina 16, III piętro), spotyka się z przedstawicielami komisji rewizyjnych oddziałów PTTK woj. Śląskiego.

Przypominam i uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału członków OKR z danego oddziału w tym spotkaniu,  zgodnie z otrzymanym zaproszeniem do Kol. Elżbiety Moszczyńskiej Sekretarza GKR.

Przewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego

Jacek Czober